Hur man avinstallerar/tar bort Opera helt

Vi har redan diskuterat hur man tar bort webbläsaren Firefox och Chrome helt från Windows PC. Som dessa webbläsare, Opera lämnar också sina rester efter avinstallation. Så det är nödvändigt att ta bort alla gamla filer och mappar om du vill göra en ny installation av opera.

Följ stegen nedan för att ta bort Opera helt:

1. Säkerhetskopiera dina bokmärken först innan du fortsätter för avinstallation.

2. Ta bort Opera från Lägg till/ta bort program (Windows XP) eller Program och funktioner (Windows 7 eller Vista).

3. Ta bort mappen som heter 'Opera' från C:\Program Files\ (standardsökväg).

4. Ta bort "Opera-mappen" från nedan listade kataloger:

I Windows XP

  • C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Opera
  • C:\Documents and Settings\användarnamn\Lokala inställningar\Application Data\Opera

I Windows 7 och Vista

  • C:\Users\användarnamn\AppData\Local\Opera
  • C:\Users\användarnamn\AppData\Roaming\Opera

5. Ladda ner CCleaner, Installera och kör det. Klicka på "Analysera" och kör rengöring för att ta bort eventuella tillfälliga filer och skräpfiler. Klicka på "Sök efter problem" under Register för att åtgärda dessa problem.

Opera bör nu avinstalleras helt.

Taggar: BrowserOperaTipsTricksTutorialsAvinstallera