Hur man tar bort Mozilla Firefox helt från PC

Om du upplever konstiga problem i någon version av Firefox, rekommenderas att göra en fullständig avinstallation och rensning enligt nedan för att lösa detta.

Här är stegen som ska följas för att ta bort Firefox helt:

 1. Säkerhetskopiera dina bokmärken. Gå till menyn Bokmärken i Firefox 2, välj "Ordna bokmärken" och välj sedan Arkiv>Exportera. I Firefox 3, välj "Ordna bokmärken", sedan "Importera och säkerhetskopiera">Exportera HTML.
 2. Ta sedan bort Firefox från Lägg till/ta bort program (Windows XP) eller Program och funktioner (Windows Vista). Under avinstallationen, markera rutan "Ta bort min Firefox personliga data och anpassningar".
 3. Ta bort mappen \Program Files\Mozilla Firefox (Detta är platsen där Firefox är installerat, och på de flesta datorer är det installerat i sökvägen C:\Program Files\Mozilla Firefox)
 4. Ta bort följande kataloger om de finns:
  I Windows XP
  \Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Mozilla
  \Dokument och inställningar\[Användarnamn]\Lokala inställningar\Application Data\Mozilla
  I Windows Vista
  \Users\[användarnamn]\AppData\Local\Mozilla
  \Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Mozilla\
  Notera: Detta tar bort alla dina bokmärken och sparade inställningar, så se till att du har säkerhetskopierat dem. Notera även eventuella lösenord som du annars kan glömma.
  5. Det sista steget är att ta bort alla registerposter i Firefox. Använd Windows Registereditorn (Start>Kör>Regedit), radera följande nycklar – dvs. högerklicka på deras namn i den vänstra rutan i Registereditorn och välj Ta bort:
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML]
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla]
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\MozillaPlugins]
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla]
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins]
Etiketter: noads